Pioniers met kristal 

 

De tentoonstelling start in kast 1 met radio-ontvangers uit het prille begin, die gebruik maken van een erts dat als bijzondere eigenschap heeft een zgn. halfgeleider te zijn en ze kregen de naam van  "galèneposten" .

Zo'n radio werd meestal door de liefhebbers  zelf in mekaar gezet, maar ook een fabriekstoestel van "Bell Telephone" is te bewonderen.

Zenders vinden en beluisteren was een avontuur met veel storingen en geruis erbij. Je beluisterde de ether met een koptelefoon, een zeer lange antennedraad was nodig om de signalen op te pikken. 

                                               

Reeds in 1913 vonden in Belgie de eerste radio-uitzendingen plaats en dit vanuit een bijgebouw van het koninklijk paleis te Laken.

De oorlog onderbrak echter alles. Pas in 1923 zouden regelmatig uitzendingen hervat worden door het toenmalige  " Radio Belgique"