Lusterradio

Hier hebben we te maken met een toestel met twee functies, een verlichtingsapparaat maar eveneens een radio

De afkomst is onbekend, komt wel uit nederland, wie weet hier iets meer over ?????