Hier Londen 

Vanaf 1930 verzorgde in Belgie het NIR de radio-uitzendingen (Nationaal instituut voor Radio-omroep). Maar in '40 brak de tweede wereldoorlog uit en nam de Duitse bezetter de uitzendingen over.

Tijdens deze oorlog werd voor het eerst de macht van massa-communicatie duidelijk. Hitler gebruikte de radio voor een uitgekiende propagandaslag.

In de tentoonstelling ziet u een "Volksempfanger" van Duitse makelij. Een eenvoudige betaalbare ontvanger voor iedereen, die vanuit dezelfde filosofie als de "volkswagen" de radio voor de ruime bevolking bereikbaar moest maken.

Vanaf 1942 kon de Belgische bevolking echter clandestien afstemmen op... Belgische uitzendingen via de BBC: "Hier Radio Londen".

U ziet een fraaie "clandestiene" radio ingebouwd in een koekedoos.